Odměna advokáta

Podle složitosti a povahy poskytovaných právních služeb je dohodou smluvních stran určena výše, případně způsob určení výše odměny advokáta.

Jestliže není s klientem dohodnuto jinak, poskytujeme právní služby za ceny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., označovaná jako advokátní tarif.

Individuální dohoda pak spočívá zpravidla v určení její výše hodinovou sazbou případně paušálem (konečnou částkou za práci na celé právní záležitosti – např. due dilligence), případně měsíčním paušálem při dlouhodobé spolupráci či procentuální výší (např. při zastupování v dědickém řízení).

Při dohodě o spolupráci s novými klienty je zpravidla požadována záloha na právní služby.

Samozřejmě kromě finanční odměny je pro nás vítaným oceněním naší práce

především Vaše doporučení dalším potenciálním klientům.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.