Odměna advokáta

Ceníme si Vaší chvály a doporučení dalším klientům.

Podle složitosti a povahy poskytovaných právních služeb je dohodou smluvních stran určena výše, případně způsob určení výše odměny advokáta.

Jestliže není s klientem dohodnuto jinak, poskytujeme právní služby za ceny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., označovaná jako advokátní tarif.

Individuální dohoda pak spočívá zpravidla v určení její výše hodinovou sazbou případně paušálem (konečnou částkou za práci na celé právní záležitosti – např. due dilligence), případně měsíčním paušálem při dlouhodobé spolupráci či procentuální výší (např. při zastupování v dědickém řízení).

Při dohodě o spolupráci s novými klienty je zpravidla požadována záloha na právní služby.

Samozřejmě kromě finanční odměny, případně pochvaly či uznání významu, jaký má pro Vás naše práce, je pro nás vítaným oceněním také Vaše doporučení dalším  klientům.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.