Spor s advokátem

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem.

S radostí a určitým zadostiučiněním konstatujeme, že ani kancelář ani žádný z jednotlivých členů našeho týmu dosud nevedl spor s klientem, a rádi bychom tuto tradici zachovali i nadále.

V případě, že by snad v budoucnu některý z našich klientů měl pocit neshody či nespokojenosti, uvítáme, pokud nám tuto skutečnost sdělí, a my se ji budeme snažit k jeho spokojenosti promptně vyřešit.

Pro případ, že bychom však i přes veškerou dobrou vůli nebyli schopní dojít s klientem – SPOTŘEBITELEM – ke společnému konsenzu a řešení problému, v souladu s naší povinností jakožto advokátů sdělujeme, že mimosoudním řešením sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.