Spolupráce

Budeme rádi za spolupráci v přípradě že jste...

Klientela

Mezi naše klienty patří jak lidé, tak právnické osoby, a to české i zahraniční.

Notáři

Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými notáři, u nichž jsme schopni promptně zajistit provedení potřebných notářských úkonů, případně zjistit stav věci (např. v rámci dědického řízení).

Daňoví poradci

Mnohé právní záležitosti je nutné řešit rovněž z daňového hlediska, a pro tyto případy jsme připraveni pro Vás zajistit služby ekonomů či daňových poradců.

Exekutoři

Dokážeme Vám navrhnout vhodného exekutora s ohledem na místo pobytu / sídla dlužníka, nadto pak dlouhodobě spolupracujeme s mladým, avšak vysoce profesionálním a efektivně pracujícím exekutorem.

Tlumočníci

V případě zájmu či potřeby jsme připraveni pro Vás zajistit služby překladatele či tlumočníka.

Znalci

Spolupracujeme se znalci v oblasti nemovitostí, korporací a dopravních nehod, a dále jsme schopni pro Vás zajistit znalce i v jiných oblastech.

Patenty

Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje také s evropským patentovým a známkovým zástupcem.

Mediace

V situacích, kdy není právní řešení optimální, jsme schopni zajistit služby mediátorů. V současné době pracujeme zejména se dvěma.

Další advokátní kanceláře

V některých ojedinělých specifických případech, kdy to vyžaduje klient, a to zpravidla s ohledem na rozsáhlost právního případu či potřebu spolupráce se zahraničními kancelářemi, jsme již několikrát spolupracovali s dalšími advokátními kancelářemi, jak na území České republiky, tak v zahraničí. při takových příležitostech pak využíváme kontaktů členů kanceláře vytvořených jak při práci na jednotlivých kauzách našIch klientů, tak při jejich zahraničních studiích.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.