Mgr. Ján Gajdoš, LL. M.

advokát

Mgr. Ján Gajdoš, LL. M. je zakládajícím členem advokátní kanceláře. V roce 2005 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svoji právní praxi zahájil již během studia vysoké školy, po ukončení studia působil ještě krátce jako právník v rámci soukromého podnikatele, absolvoval kurz a úspěšně složil zkoušku správce konkurzní podstaty, následně se již plně věnoval advokátní praxi, samozřejmě zpočátku na pozici advokátního koncipienta. V letech 2007 – 2009 úspěšně absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Regensbug v Bavorsku, v rámci tohoto studia krátce působil v německé advokátní kanceláři a získal akademický titul LL. M. (Magister Legum). V roce 2008 absolvoval odbornou měsíční stáž na Lomonosově univerzitě v Moskvě.

  • Jako samostatný advokát působí od ledna 2012, od ledna 2016 pak advokacii vykonává jako společník JAG advokátní kanceláře s.r.o.
  • Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., advokát se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a trestního práva.
  • Mgr. Ján Gajdoš, LL. M., advokát hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a německy.

Formální údaje: Mgr. Ján Gajdoš, advokátní kancelář, IČO: 736 11 786, se sídlem Plaská 614/10, Praha 5 – Malá Strana, PSČ: 150 00, datum vzniku oprávnění k výkonu advokacie 2. 1. 2012, evidenční číslo ČAK: 14067, ID datové schránky: na3hnit.

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.