Právo nemovitostí

  • prodej, koupě, nájem, pacht nemovitostí
  • stavební právo
  • bytové právo
  • zástava
  • věcná břemena a služebnosti

Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní poradenství a vypracovává právní stanoviska při veškerých dispozicích s nemovitostmi. Zajišťujeme kompletní smluvní dokumentaci při převodu, nájmu, pachtu či zastavení nemovitosti. Poskytujeme poradenství při zřizování věcných břemen a služebností k nemovitostem.

Klienty také zastupujeme při jednání s úřady, zejména s katastrálními či stavebními úřady a před soudy, například při sporech vyplývajících z nájemních vztahů.

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek nabízíme vypracování stanov, které budou odpovídat jejich požadavkům a zároveň budou v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpracování nájemních smluv a přípravu veškerých podkladů na shromáždění společenství vlastníků jednotek a schůze orgánů bytových družstev.

Máte dotaz nebo chcete využít našich služeb?

Vyplňte formulář níže a my se vám co nejdříve ozveme.
* Povinná pole

Rádi byste s námi spolupracovali?

Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.