Závazkové právo

 • příprava a revize různých typů smluv
 • zajištění závazků
 • ručení
 • zástavní právo
 • vymáhání pohledávek
 • uplatnění nároků ze smluv

Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je revize a sepisování různých typů smluv (např. kupních smluv, smluv o dílo, smluv o převodu podílu), vypracování právních stanovisek, a to jak v oblasti občanského práva, tak v oblasti obchodního práva. Poskytujeme služby fyzickým osobám, právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Připravujeme smluvní dokumenty na míru a dle požadavků klienta. Naše klienty také zastupujeme při uplatňování nároků z ukončených či neplatných smluv, uplatnění nároků vyplývajících z porušení smlouvy, odpovědnosti za vady, bezdůvodného obohacení či při náhradě škody.

Dále poskytujeme právní poradenství při zajišťování a utvrzování dluhu nebo zastupování při vymáhání dlužných pohledávek.

Máte dotaz nebo chcete využít našich služeb?

Vyplňte formulář níže a my se vám co nejdříve ozveme.

  * Povinná pole

  Rádi byste s námi spolupracovali?

  Stavte se u nás na kávu nebo zavolejte a probereme to.